Spillbilde

Hødd-spiller Eirik Ulland Andersen fyrer løs i den norske Obosligaen. Morten Klein og Ingjerd Meen Lorvik vil ha slutt på at norsk idrett får store inntekter fra Norsk Tippings overskudd. Foto: Rolf Hansen

Vil ha tippemidler vekk fra idretten

Spillbilde

Hødd-spiller Eirik Ulland Andersen fyrer løs i den norske Obosligaen. Morten Klein og Ingjerd Meen Lorvik vil ha slutt på at norsk idrett får store inntekter fra Norsk Tippings overskudd. Foto: Rolf Hansen

Psykologspesialist Ingjerd Meen Lorvik og spillinvestor Morten Klein står steilt mot hverandre i spilldebatten. Men en ting er de skjønt enige om: Kultur og idrett må få sine penger over statsbudsjettet, ikke fra Norsk Tipping.

– Staten har blitt avhengige av inntektene fra Norsk Tipping, og det er en farlig vei. Norsk Tipping tvinges i konkurranse med internasjonale spillselskaper å hele tiden tøye grensene for hva som er akseptabelt. De må utvikle nye og attraktive spill, og da blir problemspillere ofre, sier Ingjerd Meen Lorvik, leder i Norsk Forening for Spillproblematikk. Hun er også psykologspesialist og seniorrådgiver i Blå Kors Borgestadklinikken.

Fagkonferanse

Tirsdag er hun vertskap for en konferanse på Hamar som samler et toppkompetanse innenfor spill og spillavhengighet. Dit er også Morten Klein, en betydelig eier i europeisk spillindustri, invitert. Tittelen på hans foredrag er «Når fasaden rakner. 25 år med norsk spillpolitikk».

Norsk Tipping hadde historiens største overskudd i fjor og de pengene brukes til veldig gode formål. Men vi må huske på at overskuddet på 5,2 milliarder kroner er penger noen har tapt. Det er 5,2 milliarder norske spillere har tapt på gambling hos monopolisten. Korps, foreninger, idrett og alle som får Norsk Tippings overskudd, må få det over statsbudsjettet. Det er feil at spillavhengige og andre skal betale dette gildet, sier Klein.

Norsk Tippings overskudd og spillavhengighet

Av overskuddet går 15 millioner kroner – 0,3 prosent – til tiltak mot spillavhengighet, som er midt i kjernen av virksomhetsområdet til Norsk Forening for Spillproblematikk.

– Vår jobb og denne konferansens formål er å hindre utvikling av problemspill. De tilbys både av internasjonale spillselskaper og statlige Norsk Tipping. Begge sider burde tatt ansvar og satt en stopper for dette ved å si at «nok er nok», sier Ingjerd Meen Lorvik, og etterlyser tøffere politiske vedtak enn de som ble vedtatt i Stortinget 7. mai. I det vedtaket ligger en instruks til regjeringen om å utforme lover for DNS-blokkering av internasjonale spillselskaper og tettere kontroll med bankenes transaksjoner med disse. Det legges også opp til en kraftig innstramning i muligheten for spillselskapene – inkludert Norsk Tipping – til å markedsføre seg. Det er varslet et forbud mot spillreklame på kanaler som henvender seg i det norske markedet.

Dét hilses velkommen av Ingjerd Meen Lorvik.

– Det blir flere spilltilbud og mer reklame som rammer spillavhengige. All spillreklame burde være forbudt, også den fra Norsk Tipping, sier hun.

Vil ha sunt spillmarked

Lorvik så helst at det ble et totalforbud mot å tilby pengespill i det norske markedet, men er usikker på hvordan man rent praktisk skulle få til dét på internett. Morten Klein er heller opptatt av å regulere markedet og få et felles sett med regler som beskytter problemspillere.

Han presiserer at om man hadde hatt en felles regulering ville myndighetene hatt vesentlig mer kontroll med hva som tilbys av spill og hvordan selskapene markedsfører seg. I land som Danmark og Sverige (vedtatt denne måneden) har og får man en lisens der alle spillselskaper må oppfylle myndighetenes krav. Selskaper som bryter disse, kan med loven i hånd kastes ut av markedet.

Sveriges nye spillisens: Krafttak mot spillproblemer

 

 

 

Redaksjonen / [email protected]