Online spill gambling

Den svenske spillreguleringen er skreddersydd for å beskytte spillere både online og i rene fysiske spilltilbud. (Illustrasjonsbilde: Pexels)

Svenskene lager stoppknapp mot pengespill

Online spill gambling

Den svenske spillreguleringen er skreddersydd for å beskytte spillere både online og i rene fysiske spilltilbud. (Illustrasjonsbilde: Pexels)

Det nye regulerte spillmarkedet i Sverige adopterer løsninger fra andre regulerte markeder for å beskytte spillere. Nå får Sverige en stoppknapp mot pengespill der man kan utelukke seg selv fra alt online pengespill.

Modellen har gitt gode resultater i Danmark etter innføringen av den såkalte Rofus-modellen i 2017. Rofus er en forkortelse for for «Register over frivilligt udelukkede spillere» og lar alle spillere gjøre en enkel registrering for å utelukke seg selv fra alle pengespill omfattet av den danske reguleringen. Det betyr at om man trykker på «stoppknappen», vil man ikke kunne plassere innsatser noe sted hos tilbydere av pengespill i Danmark. Prosessen er ikke reverserbar, og man er utestengt for den tid man selv har angitt. Stoppknappen lar spillerne også reservere seg mot spillreklame.

Spelpaus

I Sverige har stoppknappen fått navnet «Spelpaus». Lotteriinspektionen har nå tilgjengeliggjort et system der alle lisenssøkere i det nye markedet kan teste funksjonaliteten før de er nødt til å ta det i bruk fra 1. januar. Det er da den nye spillreguleringen trer i kraft.

– Den nye spilloven skal blant annet beskytte spillere mot overdrevet spill og ved behov hjelpe dem med å redusere spillingen, forklarer Lotteriinspektionen om programmet «Spelpaus».

Omsorgsplikt for spillere

De viser til omsorgsplikten som lisensierte selskaper i landet blir pålagt der spillselskapene plikter å legge til rette for at alle skal kunne utestenge seg selv fra videre pengespill.

– Lisensierte selskaper skal kontrollere mot Spelpaus.se for å forsikre seg om at de inte tilbyr spill til noen som har stengt seg selv ute. Og at de ikke sender direktereklame til disse, understrekes det på Lotteriinspektionens hjemmesider.

Rofus-modellen en suksessfaktor

Den danske Rofus-modellen og deres stoppknapp mot pengespill trekkes ofte frem som en suksessfaktor for Danmarks regulering av spillmarkedet. De inviterte i 2012 internasjonale spillselskaper inn i en felles regulering der myndighetene dikterer spillereglene.

– Frie demokratier som våre kan ikke leve med å ikke ha kontroll på sine spillmarkeder. Danmark har nå fått kontroll. Myndighetene setter grensene og betingelsene for markedsføring, slik at de som er uten lisens ikke har noen kanaler å markedsføre seg, understreket Henrik Norsk Hoffmann i Nordic Gambling i en debatt om spillpolitikk under Arendalsuka i høst.

Sosialdemokratenes spillpolitiske talsperson Peter Johnsson (t.v.) og partner Henrik Norsk Hoffmann i Nordic Gambling fortalte om erfaringene fra henholdsvis det svenske og danske spillmarkedet da Menon-rapporten ble lagt frem under Arendalsuka.

Han trakk frem beskyttelsen av problemspillere som det viktigste argumentet for et regulert spillmarked. Her er den danske Rofus-modellen en nøkkel.

– Rofus-modellen er et verktøy spillere kan bruke for å beskytte seg selv. Man kan reservere seg mot målrettet markedsføring og man kan stenge seg selv ute fra videre spill. Gjør man det, blir man utestengt fra alle som opererer i det regulerte markedet, og får ikke mulighet til å spille mer i Danmark, sa Hoffmann.

Vil ha regulering i Norge

Hoffmann ga i debatten en varm anbefaling til norske politikere om å regulere sitt marked. Her var han helt på linje med den svenske sosialdemokraten Peter Johnsson, som tidligere var en sterk forsvarer av et spillmonopol, eller en enerettsmodell, som vi har i Norge. De viste begge til at den digitale utviklingen har løpt fra den norske enerettsmodellen. Sagt på en annen måte: Myndighetene har problemer med å ha kontroll på internett uten en felles regulering.

I fjor skrev NRK at Norge har dobbelt så mange spillavhengige som Danmark, til tross for at 48 spillselskaper har lisens til å tilby spill i det danske markedet. NRK påpekte da fem ting danskene gjør annerledes enn Norge for å beskytte spillere med problemer:

 1. Spillere kan utestenge seg selv (Rofus-modellen)
 2. Danskene har et sentralt gjeldsregister
 3. Danskene satser på forebygging og behandling
  NRK skriver at Danmark bruker 30 millioner kroner på dette arbeidet årlig. Fra Norsk Tippings overskudd ble det satt av 15 millioner kroner til fordeling på forskning, informasjon, forebygging og behandling av spilleavhengighet i 2017. 
 4. Oversikt og kontroll
  Etter at nettgambling ble lisensiert har både Spillemyndigheden og Skatteministeriet i Danmark fått bedre oversikt over alle pengeoverføringene til og fra gamblingselskapene.
 5. Dialog og skatt
  De utenlandske spillselskapene betaler 0,- kroner i skatt, eller til forebygging av avhengighet i Norge. I Danmark betaler de 20 prosent skatt på nettoinntjeningen. Ifølge DOGA, bransjeforeningen for lisenshaverne, har de siste to årene betalt mellom 600 og 700 millioner kroner i skatt. Deler av disse pengene går også til forebygging.

Vil endre spillpolitikken før de blir tvunget til det

 

Redaksjonen / [email protected]