Seks bistandsorganisasjoner står bak tre nye lotterier. Det kan bety flere hundre millioner i inntekter for organisasjonene.

Nye lotterier lanseres – håper på gigantinntekter

Seks bistandsorganisasjoner står bak tre nye lotterier. Det kan bety flere hundre millioner i inntekter for organisasjonene.

Norske bistandsorganisasjoner lanserer denne høsten tre nye, nettbaserte lotterier og håper på flere hundre millioner i inntekter i årene som kommer.

Det er store summer som står på spill når seks bistandsorganisasjoner ruller ut tre ulike lotterikonsepter. Hvert lotteri har fått tilltatelse til å omsette for inntil 300 millioner kroner årlig, ifølge lisensen fra norske myndigheter:

  • WWF Norge og Sos-Barnebyer lanserer Postkodelotteriet i samarbeid med Postkodelotteriet As.
  • Caritas Norge, Utviklingsfondet og Regnskogfondet lanserer Norgeslotteriet i samarbeid med Donira As.
  • Right til Play Norge lanserer Fotolotto i samarbeid med Fotolotto As.

Minst halvparten av inntektene (etter fradrag for gevinster) skal tilfalle formålet – altså bistandsorganisasjonene. Det er et krav i lotteriloven, skriver bistandsaktuelt.no.

Med andre ord: Kampen om lotteriinntektene tilspisses. Fra før er Røde Kors og Unicef store aktører på det norske lotteri-markedet.

Akan kompetansesenter er svært kritiske til at norske organisasjoner nå har tillatelse til å lansere nettbaserte lotterier: 

Kraftig kritikk mot nye nettlotterier

Bakgrunnen, kort forklart

Så hva er bakgrunnen for at det nå ruller ut nye lotterier?

Stortinget vedtok i 2015 å dele ut fem lotterilisenser til organisasjoner som jobber internasjonalt. Røde Kors har i en årrekke hatt sitt pantelotteri.

Denne organisasjonen og Unicef Norge var dessuten de eneste som leverte en godkjent søknad innen tidsfristen for tre år tilbake.

De to organisasjonene fikk sine lotterilisenser godkjent i februar 2017.

– Betydelige inntekter

Potensielt kan dette bety flere hundre millioner kroner i inntekter for organisasjonene, men foreløpig tør de ikke å snakke i store ord og tall.

– Vi vet at det vil ta tid å bygge opp et nytt lotteri og budsjetterer beskjedne inntekter det første fulle driftsåret. Men forretningsplanen legger opp til at lotteriet på sikt skal kunne generere betydelige inntekter til våre prosjekter, sier sjefen for Right to Play Norge, Jimmy Vika, til bistandsaktuelt.no.

Strømmestiftelsen, Care Norge og Plan Norge var de uheldige under loddtrekningen, og fikk ikke lisens.

Pål Magnus Tømmervold / [email protected]