Åsne Havnelid Norsk Tipping

Åsne Havnelid leverer knalltall i sitt første hele driftsår som Norsk Tippings toppsjef.

Norsk Tipping fikk rekordoverskudd

Åsne Havnelid Norsk Tipping

Åsne Havnelid leverer knalltall i sitt første hele driftsår som Norsk Tippings toppsjef.

Norsk Tipping fikk rekordoverskudd på 5,2 milliarder kroner i 2017. Av dette går 15 millioner kroner til tiltak mot spillavhengighet. 

I 2017 hadde Norsk Tipping 1,96 millioner aktive kunder som la 5,251 milliarder kroner på bunnlinjen til spillselskapet. Kundemassen økte med 82 000 spillere gjennom året.

– Både overskuddet og økningen i kundetall er en god pekepinn på at vi leverer attraktive spill, og lykkes godt med å samle spillerne om det regulerte, lovlige tilbudet, sier Norsk Tippings administrerende direktør Åsne Havnelid i en pressemelding.

Disse får av pengene

Fordelingen av overskuddet er regulert i Lov om pengespill, og ser slik ut etter driftsåret 2017:

  • Tippenøkkelen 4,715 milliarder kroner
  • Grasrotandelen: 455 millioner kroner
  • Bingoentreprenørenes overskuddsformål: 66 millioner kroner
  • Tiltak mot spillavhengighet: 15 millioner kroner

Tippenøkkelen deles nå ut til definerte mottakere av spillemidler. De får 399 millioner kroner mer enn året før. Det fordeles slik:

  • 302 millioner kroner (6,4 prosent) til Extrastiftelsens formål innen helsearbeid.
  • 2 825 millioner kroner (64 prosent) til idrett
  • 794 millioner kroner (18 prosent) til kulturformål
  • 794 millioner kroner (18 prosent) til humanitære/frivillige organisasjoner

Mobil vokser mest

Om lag 25 prosent av selskapets kunder er under 40 år. Rundt 50 prosent av omsetningen kommer fra digitale kanaler. Mobil er kanalen som vokser mest.

– Men vi merker oss at store deler av kundemassen vår foretrekker å levere kupongene sine over disk. Kommisjonærene våre er uvurderlige partnere, og de har sin del av æren for suksessen. Varehandelen kommer til å representerer inntekter i milliardklassen i mange år fremover, sier Havnelid.

Les også: Danmark har bygd mur mot uregulerte spillselskaper