– Norsk Tipping-spillet Belago fortsatt en snill automat

Lotteritilsynet har sendt et revidert bingo-regelverk på høring for å gjøre pengespillet bingo mer attraktivt for spillerne. Uten å øke risikoen for problemspillere. 
<
s strong>- Norsk Tipping-spillet Belago fortsatt en snill automat Under Spilleansvarskonferansen kom det fram at Belago var det Norsk Tipping-spillet med høyest prosentandel problemspillere. Universitet i Bergens undersøkelse gav snaue 5 500 svar. Disse danner igjen grunnlaget for rapporten om «Omfang av Penge- og dataspillproblemer i Norge 2015». Tallmaterialen er lite oppsiktvekkende fra tidligere undersøkelser, og marginale fra den siste i 2013. Det mest interessante med rapporten, er hvor høy prosentandel problemspillere Belago-spillet genererer. Dette er Norsk Tippings interaktive spill som tilbyes via egne terminaler i bingolokaler rundt i Norges land. Det dreier seg om hjulspill som maksimalt kan utbetale 2 500 kroner per spill. I tillegg er det en lokal og nasjonal jackpot. Den nasjonale jackpoten er inntil 50.000 og den lokale inntil 12.000 kroner.

Norsk Tipping-spillet Belago

73,7 prosent kategoriseres som problemspillere. I tillegg er majoriteten som spiller på automatene faktisk kvinner. Belago er det eneste pengespillet fra Norsk Tipping som spilles av flere kvinner enn menn. Siden automatforbudet inntraff, og Belago-automatene erstattet en del av disse noen år senere, har Norsk Tippings spill-terminal blitt kategorisert som de «snille» automatene. Om 7/10 av de spurte som spiller Belago er eksponert for fare for å spille for mye, hvorfor inngår den da i Norsk Tippings ansvarlighets-portefølje av pengespill? – En viktig årsak til at Belago har høyere andel av problemspillere enn andre Norsk Tipping-spill, er arenaen spillet står utplassert på. I motsetning til Multix, står Belago på steder som i hovedsak besøkes av høyinvolverte spillere. Dermed øker sjansen for at andelen risiko- og problemspillere er høyere. Til sammenligning har Multix en adskillig lavere andel risikospillere, til tross for tilsvarende spill-produkter. Henvendelser til Hjelpelinjen gir en indikasjon på hva som faktisk skaper problemene, og der er antallet henvendelser om Belago svært lavt, sier Roar Jødahl i Norsk Tipping. Han er klar på at de følger utviklingen tett. – Vi har selvsagt registrert resultatene, og følger det nøye. Belago er underlagt et av verdens strengeste ansvarlighetsregimer. For eksempel har vi daglig og månedlig tapsgrense, restriktiv virkemiddelbruk og pålagte pauser. I tillegg er verktøy som utestenging og selvpålagte pauser tilgjengelig. Den nylig innførte total-grensen vil også kunne påvirke noen av Belago-kundene, runder kommunikasjonsrådgiver Roar Jødahl av. Rolf Hansen

Redaksjonen