Nå tar de folkevalgte affære for å stanse utenlandsk spillreklame

Det norske lovverket sier at det kun er Norsk Tipping og Rikstoto som kan tilby og markedsføre pengespill i Norge.
<
s strong>Formål: Personer med spilleproblemer skal ikke lenger bli eksponert for denne typen markedsføring. I en pressemelding på Regjeringen.no, skriver Kulturdepartementet at de nå har sendt et forslag til endring i kringkastingsloven på høring. – Regjeringen tar pengespillproblemer på alvor. Vi ønsker å begrense utenlandsk pengespillreklame for å beskytte sårbare spillere, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

– Mye pengespillreklame

I Norge er det, som kjent, en enerettsmodell for pengespill i Norge av hensyn til sårbare spillere. Derfor er det også et reklameforbud for dem som ikke har lisens. Likevel ruller enorme mengder pengespillreklame over TV-skjermene i norske hjem hver uke. Regjeringen.no skriver at den siste befolkningsundersøkelsen fra 2015 anslo at det er til sammen 122 000 risiko- og problemspillere i Norge. I tillegg kommer alle pårørende. – Dette er et verdivalg. Vi ønsker å lytte til alle de som sliter med spilleproblemer og mener dette hensynet må veie tyngre enn eventuelle økonomiske konsekvenser, sier Trine Skei Grande.

Vil informere om ulovlige spill

Parallelt vil Kulturdepartementet be Lotteritilsynet om å utrede et forslag om såkalt DNS-varsling. Dette vil sikre at brukere, som går inn på nettsidene til utenlandske pengespillselskaper, informeres om at disse spillene ikke er lovlige i Norge. Bestemmelsene i pengespillovgivningen kan i dag ikke brukes til å håndheve markedsføringsforbudet overfor utenlandske aktører. Derfor foreslås det en ny bestemmelse i kringkastingsloven.

Ønsker også å vanskeliggjøre markedsføringen

Denne vil gi Medietilsynet hjemmel til å gi pålegg om å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge. En rapport utarbeidet av Rambøll Management Consulting for Lotteritilsynet i 2018 viser at en person som i snitt ser to timer TV hver dag kunne bli eksponert for omkring 24 pengespillreklamer på én uke. LES OGSÅ: Kritisk til VG-oppslag: «Noe lignende drap eller vold kanskje?» LES OGSÅ: TV-topp raser mot monopoltilhengere LES OGSÅ: Kun én reklametype irriterer nordmenn like mye som pengespill

Pål Magnus Tømmervold