Lotteritilsynet

Lars Petter Degnepoll og Tore Bell annonserte muligheten for inntil én million kroner til jobb mot spillavhengighet.

En million til jobb mot spillavhengighet

Lotteritilsynet

Lars Petter Degnepoll og Tore Bell annonserte muligheten for inntil én million kroner til jobb mot spillavhengighet.

Lotteritilsynet forlenger fristen til å søke om inntil én million til jobb mot spillavhengighet. 

Det fremkom ved oppstarten av Norsk Forening for Spillproblematikk sin konferanse på Hamar tirsdag. Den opprinnelige fristen for å søke midlene er gått ut, men er nå forlenget til august måned.

Mer om konferansen:
Vil ha tippemidler vekk fra idretten

Til én eller flere

– Lotteritilsynet og Helsedirektoratet lyser ut inntil én million kroner til tiltak som skal forebygge pengespill- og dataspillproblemer. Beløpet vil bli tildelt ett eller flere prosjekt der målsettingen er å forebygge problematisk spilleatferd på nasjonalt nivå, skriver Lotteri- og stiftelsestilsynet på sine nettsider.

– Barn og unge er dekket av allerede igangsatt arbeid. Nå håper vi å få søknader som er rette mot andre deler av målgruppen, forteller rådgiver Lars Petter Degnepoll i Lotteritilsynet til Pengespill.com

Dette er målgruppen

Målgruppen skisseres i  Handlingsplan mot spilleproblemer (2016-2018): Barn, unge, yngre voksne, pårørende og familier, minoriteter og utsatte grupper i sosiale eller sårbare situasjoner (f.eks. grupper med lav inntekt, grupper i arbeidslivet og studenter eller ved sykdom og tidligere problemspilling).

Landsdekkende aktører som ikke dekkes av til­skuddsordningen for frivillige organisasjoner som arbeider med problematisk spilleatferd, kan søke om midler. Ved tildeling av midler kommer det til å bli lagt vekt på prosjektets formål og hvordan prosjektet blir organisert for å oppnå en nasjonal geografisk spredning.